Menu
header photo

Waarom een aandeelhouderscontract opstellen

Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract die tussen twee of meer aandeelhouders wordt overeengekomen. Als er minder dan twee aandeelhouder zijn, dan is een aandeelhoudersovereenkomst dus niet nodig. Een aandeelhouderscontract wordt gebruikt om de belangrijkste afspraken die de aandeelhouders met elkaar maken op te tekenen. Belangrijke afspraken tussen vennoten worden in een aandeelhouderscontract opgenomen. Een aandeelhouderscontract gebruik je als je belangrijke afspraken tussen aandeelhouders wilt vastleggen. Je bereikt hiermee dat je met goede afspraken ruzies en onduidelijkheden achteraf voorkomt.

Als je een aandeelhouderscontract gebruikt, dan doe je dat naast de statuten. In zowel de statuten als de aandeelhoudersovereenkomst maak je afspraken over hoe je met elkaar samenwerkt. Het grote verschil tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst is dat de eerste openbaar is en de tweede niet. In het aandeelhouderscontract kun je dus afspraken opnemen waarvan je niet wilt dat iemand buiten de aandeelhouders vanaf weet.

Het gebruiken van een aandeelhoudersovereenkomst is, anders dan de statuten, niet verplicht. Toch is het wel aan te raden. Want wat als je gaat scheiden, krijgt dan jouw partner aandelen in de vennootschap? Wat als een van de aandeelhouders wilt stoppen, maar niet zijn aandelen wil verkopen? En wat als een van de vennoten niet kan werken, krijgt hij dan wel salaris en dividend uitbetaald? Oftewel, een goed aandeelhouderscontract voorkomt veel ellende.